Intelekto Forumas

Įkvėptas noro kurti, tobulėti ir keisti, gimsta "Intelekto forumas". Teigiamą poveikį švietimo sistemoje kuriantis renginys. Mes turime daugybę intelekto. Atėjo laikas šį intelektą įgalinti vardan savo ir savo vaikų ateities. Forume kartu su aukščiausio rango specialistais kalbėsimės apie emocinį ir dirbtinį intelektą, diskutuosime esminėmis švietimo srities temomis, apdovanosime jaunuosius talentus, spalvų suteiks kultūrinė ir pramoginė dalys bei bus pristatomi pažangūs sprendimai švietimo sistemos tobulinimui.Emocinis intelektas: kaip Jūs jaučiatės?

Emocinis intelektas – galimybė suprasti save ir kitus. Jis turi keletą dedamųjų, tarp kurių: emocinis raštingumas, vidinė motyvacija, optimizmas, empatija. Mokslinių tyrimų duomenimis lietuviai yra mažiausiai empatiški žmonės visame pasaulyje. Chopik, W.J., et al., 2017. Emocinis intelektas yra ugdomas ir netgi užkrečiamas. Forumo metu pranešėjai pateiks praktinius, kasdieninėje veikloje pritaikomus metodus emocinio intelekto lavinimui. Drauge sukursime impulsą geresniam savęs pažinimui ir pozityviam santykiui su aplinkiniais.


Dirbtinis intelektas: kaip spėjame su pokyčiais?

Greita dirbtinio intelekto pažanga verčia nuogąstauti mokslininkus, politikus ir etikos specialistus. Helbing D., 2018. Jau įprastų kompiuterių programos yra už žmogiškojo supratimo ribų. Kompiuterio mokymasis per trilijonus jo ciklų daugeliu atvejų leižia pralenkti žmogaus gebėjimus. Forume aptarsime kaip tai keis mūsų kasdienį gyvenimą, darbo rinką ir svarbiausia, kaip prie to turi prisitaikyti švietimo sistema. Stipriausi specialistai pateiks praktinius įrankius ir metodus pritaikomus mūsų kasdieninėje veikloje bei gaires padedančias neatsilikti nuo pažangos.


Gerovės valstybė: kada visos mokyklos bus geros?

"Gerovės valstybė" - dažnai vartojamas skambus terminas. Jeigu tai gerovė ne keliems, bet visiems, kaip ją skatinsime? Per pažangą ar per pašalpas? Socialinė atskirtis kuria dideles problemas, nuo skurdo, emigracijos, nusikalstamumo iki karų ir revoliucijų. Beyer, A.C., 2014. Nelygybė tarp Lietuvos mokyklų yra didžiulė ir skirtumai tarp moksleivių pasiekimų kasmet didėja. UNICEF, 2018. Ekonominiai nekokybiško švietimo kaštai yra milžiniški. Tačiau investicijų į švietimo kokybę grąža viršija, bet kokias patirtas išlaidas. OECD, 2010. Forume bus pristatytos geriausios praktikos leidžiančios užtikrinti visiems prieinamą kokybišką švietimą.


Švietimo lyderiai: ar jų turime pakankamai?

Lyderystė visuomet būdavo pagrindinis faktorius nuo kurio priklauso organizacijos efektyvumas. Švietimo specialistai sutinka, kad žmogus nuo kurio daugiausia priklauso mokyklos sėkmė yra jos vadovas. Muijs, 2009. Savivaldybės, tuo tarpu, skundžiasi, kad neranda daugiau, kaip 300 mokyklų direktorių. LRT, 2019. Ar pakankamai gerai jų ieškoma? Ar tinkami reikalavimai jiems keliami? Kokios motyvacinės priemonės jiems siūlomos? Forume pristatysime ir aptarsime sprendimus efektyviam mokyklos administracijos darbui užtikrinti.


Daugiau informacijos bus paskelbta artimiausiu metu.

Registracija Bus paskelbta artimiausiu metu


Moksleivių Praktikos Forumas

Įkvėptas "Sprendimas Lietuvai" iniciatyvos, Kaune gimsta "Moksleivių praktikos forumas". Šio forumo diskusijų metu rasti sprendiniai taps Lietuvos strateginio plano dalimi ir suteiks pagrindą formuojant Lietuvos 2050 viziją. Forumas siekia supažindinti moksleivius su darbu pažangiose įmonėse, parodyti kokių įgūdžių reikia norint būti sėkmingam tam tikroje srityje bei pristatyti tobulėjimo ir praktikos galimybes.


Forumo programa

Prezidento sveikinimas


Emocinė aplinka: ką mums ji reiškia?

Emocinis klimatas turi didžiulę įtaką ne tik mūsų santykiams su kitais žmonėmis, tačiau taip pat mūsų kūrybiškumui, darbingumui, požiūriams, motyvacijai, savęs suvokimui ir pasitikėjimui savimi. Diskusijos metu aptarsime pagrindinius iššūkius ir sprendimus siekiant užtikrinti gerą psichologinį klimatą mokykloje. Ieškosime atsakymų į klausimus, kaip gali pagerėti moksleivių rezultatai pagerinus emocinę aplinką? Ir vis tik, kas yra toji emocinė aplinka? Kaip ją kurti pozityvią? Pranešimų ir diskusijos dalyvių sąrašą rasite čia.


Finansinės žinios: kam mums jų reikia?

Tyrimai rodo, kad žmogaus gerovė labai priklauso nuo finansinių žinių bei įgūdžių. Maža to, finansiniai vaikų ir jaunuolių gebėjimai veikia net, atrodytų, su finansais nesusijusias sritis, pavyzdžiui, akademinius pasiekimus ar psichologinę sveikatą. Tačiau specialistai pastebi, kad tiek kitų Europos šalių, tiek Lietuvos vaikams ir jaunuoliams finansinių žinių trūksta. Lietuvos moksleivių finansinis raštingumas ir matematikos žinios – pavojingose žemumose. Kuo tai gresia? Ir kaip tai reikėtų keisti? Pranešimų ir diskusijos dalyvių sąrašą rasite čia.


Technologijų amžius: ar mokyklos pasiruošusios?

XXI amžius yra informacijos, technologijų bei nuolatinės kaitos amžius. Šiandieninis penkiametis jau yra susidūręs su daugiau informacijos nei jo tėvai būdami dvidešimties. Šiuolaikinės mokyklos uždavinys jau nėra tik teikti siauras atskirų dalykų žinias. Technologinis raštingumas, kaip gebėjimas suprasti, naudoti, įvertinti ir valdyti technologijas yra būtinas siekiant ugdyti jaunuolį gebantį puikiai prisitaikyti nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Ar mokyklos tam pasiruošusios? Pranešimų ir diskusijos dalyvių sąrašą rasite čia.


Ateities profesija: kaip pasirinkti?

Šiuolaikinis globalus pasaulis vis sunkiau prognozuojamas, pilnas pokyčių, todėl ir darbo rinka kaip niekad nenuspėjama. Tūkstančiai jaunų žmonių kasmet pradeda didįjį savo gyvenimo kelią. Vienus juos nukreipė tėvai ar mokytojai, kiti rinkosi ar dar tik rinksis patys. Kas laukia už posūkio? Į kokius esminius dalykus, renkantis profesiją, reikėtų atkreipti dėmesį, kad jaunas žmogus galėtų tikėtis perspektyvios karjeros, įdomaus darbo ir laimingos ateities? Pranešimų ir diskusijos dalyvių sąrašą rasite čia.


Pažintis su darbu pažangiose įmonėse

Verslas turėtų būti neatsiejamas mokyklų partneris – jis gali padėti mokiniams geriau suprasti XXI a. darbo rinkos poreikius, darbe laukiančius iššūkius bei būtinas jam įgyti kompetencijas. Verslo įmonėse mokiniai gali pamatyti tai, ko neišvys mokyklos suole – kaip yra realizuojami įvairūs technologiniai procesai, organizuojamas darbas, kuriami ir rinkai pristatomi nauji produktai. Ekskursijos po įmones, darbas jų laboratorijose ir supažindinimas su versle vystomais technologiniais procesais turėtų tapti ne progine, o nuolatine mokyklos taikoma praktika.


Dalyvių registracija

Registracija Spausk čia


Registracija Spausk čia


Registracija Spausk čia