Nuotolinės studijos

Prisijunk

Intelekto ekonomika

"Intelekto ekonomika", tai mokymo programa kuri akcentuoja mokymąsi ir mokymą kuris skatina moksleivius naudoti kritinį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius realioms pasaulio problemoms spręsti. Programa ugdo kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius per individualiai pritaikytus mokymo metodus.

"Intelekto ekonomika" mokymo programa yra paremta keturiais pagrindiniais mokomaisiais dalykais: rinkos ekonomika, finansų analitika, duomenų mokslu ir dirbtiniu intelektu. Mokymo programos laikotarpis yra vieneri mokslo metai.

"Intelekto ekonomika" mokymo programa pritaikyta 15-19 metų amžiaus moksleiviams.

Programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR): 121100386

"Intelekto ekonomika" yra akredituota neformaliojo švietimo programa.

[Informacija pildoma]Studijų eiga

Pirmųjų kassavaitinių užsiėmimų metu dėmesys skiriamas rinkos ekonomikos veikimo dėsnių įsisavinimui, finansinėms žinioms, verslo etikai. Antroje mokslo metų pusėje daugiau telkiamasi į technologinės žinias, technologinių įgūdžių formavimą ir jų taikymą projektinėje veikloje. Mokymo programos rezultatas moksleivių grupelės mokymo programos pradžioje pasirinktas ir mokymo programos metu sukurtas technologinis produktas.

Mokymo programą sudaro: 36 kassavaitiniai 2 valandų trukmės susitikimai; papildomas darbas grupėse; profesionalių mokytojų konsultacijos pagal poreikį.

[Informacija pildoma]Mokestis už mokslą

Į mokymo programą priimtiems moksleiviams taikomos studijų kainos kompensavimo priemonės siekiant sudaryti kiekvienam lygias galimybes mokytis.

Grupės
Facebook Slack


Galimybės tobulėti

Rinkos ekonomika

Finansų analitika

Duomenų mokslas

Dirbtinis intelektas

Neribota prieiga

Nuotolinės studijos

Prisijunk Spausk čia