Kurk. Keisk. Įgalink. Tapk pavyzdžiu ir atskleisk talentus.Ko mes siekiame

Ugdyti sąmoningą, kūrybingą ir kritiškai mąstančią asmenybę suteikiant naujausias žinias bei įgūdžius užsibrėžtiems tikslams pasiekti.

Lygios galimybės

Siekiame suteikti vienodas sąlygas visiems norintiems tobulėti įgyti žinių, o nenorinčiuosius sudominti, padrąsinti, palaikyti ir įkvėpti.

Socialinė atsakomybė

Būdami socialiai atsakingi siekiame lavinti stipriais socialiniais įgūdžiais pasižyminčią, bendruomenišką ir pilietišką asmenybę.

Kritinis mąstymas

Siekiame ugdyti asmenybę gebančią kritiškai vertinti aplinką bei sąmoningai pasirinkti geriausius sprendimus iš galimų alternatyvų.

Kūrybinis mąstymas

Siekiame lavinti kūrybinį mąstymą, kuris suteikia galimybes spręsti sudėtingas problemas, kurti naujas produktus, paslaugas, bei geresnį pasaulį.

Pasikalbėkime. Praplėsk savo žinių bagažą.